Jawabanmu

2014-03-25T18:54:14+07:00
Em1 = Em 2
Ep =  Ek trans + Ek rot
mgh = 1/2 mv2 + 2/3 mr2 w2
gh = 1/2 v2 + 2/3 r2 x v2/r2
gh = 1/2 v2 + 2/3 v2
gh= 7/6 v2
v = akar dari gh: 7/6
= akar dari 60h/7
= akar 180/7
=akr dr 25.7