Jawabanmu

2014-03-25T11:27:25+07:00
Skala celsius : reaumur = 5 : 4 

40 C = ... R ?

 \frac{40}{5} =  \frac{R}{4}

8 =  \frac{R}{4}

R = 32 

40C = 32 R
2014-03-25T11:28:17+07:00
C : R : F
5 :4 : 9

r = 40
c =?

Tanya x nilai tahu
Tahu

5 x 40 = 5 x 10 = 50 ° C
4