Jawabanmu

2016-11-22T15:40:50+07:00
1. Dihadang artinya dihalangi, contoh kalimatnya : Sanajan dihadang ti ditu ti dieu oge manehna mah keukeuh wae kana pamadegannana.
2. Kabiruyungan artinya terlaksana, contoh kalimatnya : Mugi salamet tur lancar di jalan pikeun dulur-dulur nu kabiruyungan balik ka lembur dina lebaran ayeuna.
3. Kaceluk artinya terkenal, contoh kalimatnya : Mang Aceng mah geus tangtu kaceluk atuh sa kacamatan Suka Sari mah, teu budak teu kolot apal ka anu ngaran Mang Aceng.
4. Katelahna artinya dikenalnya, contoh kalimatnya : Mang Sadi lamun di desa Mekar Sari mah katelahna teh Mantri Sunat, moal bireuk deui.
5. Leber wawanina artinya keberaniannya tinggi, contoh kalimatnya : Sanajan awakna leutik jeung pendek, tapi eta budak teh kacida leber wawanina, ka saha wae manehna mah teu asa-asa nyanghareupan.
6. Nngaderes artinya melancarkan bacaannya, contoh kalimatnya : Unggal isu-isuk jeung sore, jang Amir sok rajin ngaderes Qur'an, eta mah budak teh alus, picontoeun.
7. Nyerenkeun artinya menyerahkan, contoh kalimatnya : Sanggeus ngarasa teu sanggup lantaran masyarakat loba teuing kahayangna, akhirna manehna nyerenkeun jabatan ketua RW ka masyarakat anu tadina milih manehna.
8. Pacengkadan artinya perselisihan, contoh kalimatnya : Lamun matak jadi pacengkadan mah alusna masalah eta teh ulah diungkit deui.
9. Pohara artinya terlalu, contoh kalimatnya : Maneh mah pohara atuh ka kolot teh euweuh pisan ngahargaannana.
10. Sindang artinya mampir, contoh kalimatnya : Mangga atuh sindang heula ka rorompok simkuring sateuacan neraskeun perjalanan.
1 5 1