Dua lingkaran masing masing berpusat di A dan B. kedua lingkaran itu mempunyai jari jari dengan perbanding R:r = 3:2. jika jarak AB=29cm dan panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran adalah 21cm, maka R adalah?

mohon bantuannya

1

Jawabanmu

2014-03-24T17:34:16+07:00
Konsep garis singgung prsekutuan lingkaran adlh phytagoras.. shg (R+r)^2 = 29^2 - 21^2 = 400.. shg R+r = akar 400 = 20.. nah krn dik prbndingan mka R = 3/5.20 = 12 cm