f(x) =X²-2x-1
f(b) = b² - 2b - 1 = 7
b² - 2b - 8 = 0
(b - 4)(b + 2)= 0
nilai-nilai nol :
b - 4 = 0 atau b + 2 = 0
b = 4 atau b = -2

Jadi nilai b ialah -2 atau 4

Jawabanmu

2014-03-23T21:45:28+07:00
X²-2x-1 = 7
x²-2x-8 = 0
(x+2)(x-4) = 0
jadi x = -2 atau x = 4

maaf kalau salah
2014-03-23T21:48:49+07:00
F(X)=X²-2X-1
F(B)=7²-2.7-1
F(B)=49-14-1
F(B)=35-1
   B=34
maaf law salah