sebanyak 100 ml larutan Na2 CO3, 0,1 M direaksikan
dengan 100 ml larutan CaCl2, 0,1 M Menurut reaksi :
Na2CO3+CaCl2->CaCO3+NaCl2(Belum disetarakan). Endapan CaCO3 yang
dihasilkan adalah .......g
a.0,1
b.0,5
c. 1,0
d. 2,0
e. 3,0

1

Jawabanmu

2014-03-24T15:48:36+07:00
Na2CO3+CaCl2>CaCO3+2NaCl 100.0,1. 100.0,1. m 10mmol. 10mmol b. 10mmol. 10mmol. 10mmol s. - - massa caco3 : 10mmol/1000: 0,01 mol jadi massanya 0,01 x 100 : 1 g (c) nb :untuk mencari mol caco3 diambil dri pembatas terkecil