Jawabanmu

2014-03-23T17:58:35+07:00
1. f(2t+1) = 2(2t+1) + 3
              = 4t+2+3
              = 4t+5

2. b = \frac{ U_{7}- U_{3}}{7-3 }
      =  \frac{33-13}{7-3}
      = 4

     U_{1}  U_{3} - 2b
          = 13 - 8
          = 5

    S_{21}  \frac{21}{2} (10 + (20)4)
          =  \frac{21}{2} (90)
          = 945