Jawabanmu

2014-03-22T16:52:40+07:00
Wujude tembung camboran iku misale:
a. Bangjo : abang ijo (lampu lalu lintas)
b. Pakdhe : bpk gedhe (paman tua)
c. Pak lhek (paman muda) bapak cilek

Panyandra misale:
Irunge mancung. Mlakune macan luwe. Lambeanne mblarak sempal.
Panyandra artinya perangane awak atau bagiannya tubuh.
2014-03-22T22:58:04+07:00
1. Panyandra iku digunaaké kanggo pepindhan.
Bangkèkané nawon kemit : bangkèkané kaya prajurit
Lakuné : mager timun, macan luwé
Untuné : miji timun

3. Tembung camboran
Miturut hubungan wanda siji lan sijiné, tembung camboran bisa dipilah dadi telu, yakuwi: Tembung camboran kang nduwèni teges sadrajad. (kopulatif). Contoné: gedhé cilik, tuwa nom, sumbang surung, sandhang pangan lsp. Reroncèn tembung bisa uga ditambahi tembung "lan" utawa "saha".Tembung camboran kang tembung kapidhoné nerangaké tembung kapisan (determinatif). Contoné: jambu kapuk, pelem gadhung, manuk dara, lsp.Tembung camboran kang tembung kapisan nerangaké tembung kapindhoné. Conto: Parama sastra = sastra kang parama (linuwih), Pandhu putra = putrané Pandhu, lsp.
1 5 1