1).Jika diketahui Kb NH4OH=2.10^-5 dan Ka HCN = 5.10^-4, maka pH dari NH4CN 0,01 M adalah
2). Diketahui Ksp AgCl = 1,6.10^-10. Maka kelarutan AgCl dalam air adalah
3). Campuran CH3COOH 0,01 M dengan CH3COONa 0,13 M. Jika Ka CH3COOH = 2.10^-4. Maka pH campuran tersebut adalah

1

Jawabanmu

2014-03-21T21:22:19+07:00
1. [H+] = Ka . Ma
                5 x 10^-4 . 10^-2
                5 x 10^-6
     pH = 6 - log 5