Jawabanmu

2014-01-14T17:23:55+07:00
PAMARÉNTAH KABUPATÉN BANDUNG
DINES ATIKAN
SMU NEGRI 11 BANDUNG
Jl. H. Akhsan / Jl. Mohamad Toha

No. : 009/124/SMU/XIII/2009
Hal. : Rapet Dines
Sipat : Pohara Penting

Kepada Yth.
Bapa/Ibu Guru sarta Staf Pagawé SMU Nagari 12 Bandung
di
Tempat
Assalamu'alaikum wr. Wb.
Sahubungan kalayan maraknya aksi-aksi anarkis sarta beuki maraknya pamakean ubat-ubat terlarang di golongan pelajar, mangkapohara penting sakali urang bertindak sacara babarengan, kalayan ieu kami ngondang Bapa/Ibu pikeun ngaluuhan rapet dines anu kami ayakeun :
Dapun acara kasebut Insya Allah baris dilaksanaka dina :
Poé : Saptu Tanggal 15 Agustus
Wayah : 08.00 s.d 14.00
Tempat : Rohang Rapet
Kitu surat ieu kami sampaikan. Muga bapa/ibu bisa ngamaklumna. Luhur perhatian sarta kerjasamanya bapa/ibu. Kami ucapkanhatur nuhun.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Kapala Sakola SMUN 12 Bandung

Dr. Dadang Amsuri S.Pd