Sebuah bola pingpong dijatuhkan dari ketinggian 25 m dan memantul kembali dengan ketinggian 4/5 kali tinggi semula. Pematulan ini berlangsung terus menerus hingga bola berhenti. Jumlah seluruh lintasan bola adalah … m

1

Jawabanmu

2014-01-16T15:33:18+07:00
5, 4, 3, 2, 1, 0
25 + 40 + 30 + 20 + 10 = 125 m