Jawabanmu

2014-03-21T06:53:04+07:00
Misalkan :
 U_{1} =a
 U_{2} =a+b
 U_{3} =a+2b

 U_{1} + U_{2} + U_{3} =36 a+a+b+a+2b=36
3(a+b)=36
a+b=12
a=12-b

 U_{1} * _{2} * U_{3} =1140
a(a+b)(a+2b)=1140
(12-b)(12-b+b)(12-b+2b)=1140
(12-b)(12)(12+b)=1140
(12-b)(12+b) = \frac{1140}{12}
144- b^{2} =95
 b^{2} =144-95=49
b= \sqrt{49} =7

a=12-b
a=12-7=5

 U_{1} =5
 U_{2} =12
 U_{3} =19

Jadi, bilangan terbesarnya adalah 19.
3 4 3
2014-03-21T07:24:44+07:00
penjumlahan 3 barisan, dimana S3 = 36, n = 3  
sn = ( n/2) (2a+(n-1)b)
36 = 3/2 (2a+(3-1)b)
72 = 3(2a+2b)
72 = 6a+6b kedua ruas dibagi 6, maka:
12 = a + b, b = 12-a.... (1)
perkalian 3 suku, a x (a+b) x (a+2b) = 1140 ....(2)
subtitusi pers (1) ke (2)
a x (a+b) x (a+2b) = 1140
a x (a + 12-b) x (a + 24 -2a) = 1140
a x (12) x (24-b) = 1140 288a – 12a2 – 1140 = 0
kedua ruas dibagi (-12)
-24a + a^2 + 95 = 0
a^2 -24a + 95 = 0

(a -19)(a – 5) = 0
a = 19 atau a = 5 ...(3)
subtitusi pers 3 ke 1
b = 12-a = 12-19 = 5
jd, suku-sukunya adalah
5, 12, 19
shg bilngan terbesar adalah 19.
2 4 2