Ubahlah pertidaksamaan lienar berikut kedalam permasalahn kehidupan sehari"
a) x > 10
b) 2y ≤ 50
c) 2x + 3 > 4
d) 5a -1 ≥ 6
e) 7 > 3x
tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut :
a) 1/2x + 5 > 15
b) 2-(4 + x ) ≥ - 22
c) 2/3p + 4 ≤ 8
d) 2x-4 > 3x + 9

1

Jawabanmu

2014-03-20T22:22:30+07:00
Yg kedua
a) 1/2x+5 > 15
 1/2x > 15-5
  x > 10.2
  x > 20
b) -
c) 2/3p + 4 ≤ 8
  2/3p ≤ 4
  p ≤ 4-2/3
  p ≤ 12/3-2/3
  p ≤ 10/3
d) 2x-4 > 3x+9
  -4-9 > 3x-2x
  -13 > x
  x < -13