Komentar sudah dihapus
A : Aku durung nyambut gawe isih nganggur. Hla kowe piye? (Aku belum kerja masih nganggur. Lha kamu bagaimana?)
B : Alhamdulillah, aku wis oleh gawean. Ya wis ayo mangan bareng ning warung mi ayam kae. Tak traktir tenang wae.(Alhamdulillah, aku sudah dapat kerja. Ya udah makan bareng di warung mi ayam itu yuk.Aku traktir tenang saja)
A : Ayo. (Ayo)
jdiin ku jawaban terbaik ya. please
ayah: nduk, ning sekolahan belajar sing tenanan lho, ojok sak karepe dewe, sing manut karo guru ne yo.. (nak(nduk=anak prmpuan) di sekolahan belajar yang bener lho, jangan semaunya sendiri, yang nurut sama gurunya ya..)
ank prmpuan(nduk): inggih yah, kulo pasti manut karo sing di kandani ayah mau.. (iya yah, aku pasti nurut sama yang di kasih tau ayah barusan..)
ibu: yawes nduk, kowe e'ndang budal, engko telat sekolah'e! (ya sudah nak, kamu cepetan berangkat, nanti telat sekolahnya!)
nduk: yawes lah yah,bu kulo budal dhisek nggih..(ya sudahlah yah,bu aku berangkat dulu ya..)
ibu+ayah: ati-ati ning ndalan yo nduk!(hati-hati di jalan ya nak!)

Jawabanmu

2014-03-20T19:01:00+07:00

Nina : Hai Siti (Hai Siti)
Siti  : Hai Nina (Hai Nina)
Nina : Kowe lagi ngapa? (Kamu sedang apa? / kamu lagi ngapain?)
Siti  : Aku lagi nandur kembang ki. Aku njaluk tulung gawakno pot kembang sing ning kana kae mrene, isa ora? (Aku sedang/lagi menanam bunga nih. Aku minta tolong bawakan pot bunga yang di sana itu ke sini bisa nggak?
Nina : Ya ( Nina nggawa pot kembange).....Siti iki pot kembange. (ya...Nina membawa pot bunganya...Siti ini pot bunganya)
Siti : Matur nuwun ya (terima kasih ya)
Nina : Padha-padha Siti. Kembang-kembang iki endah ya. Apa iki kabeh duwekmu Siti? (Sama-sama Siti. Bunga-bunga ini indah ya. Apa ini semua punyamu Siti?)
Siti : Iya. Ibuku mundhutake kembang-kembang iki kabeh kanggo aku. (Iya ibuku membelikan bunga-bunga ini semua untuk aku)
Nina : Tak ewangi nyirami kembange ya? (Aku bantu menyirami bunganya ya?)
Siti : Wis ora usah Nina malah dadi ngrepotake awakmu...(udah nggak usah Nina malah merepotkan kamu...)
Nina : Ora apa-apa...aku malah seneng hlo (nggak apa-apa..aku malah senang lho)
Siti : Ya wis kae nek njupuk banyu ning kran kidul kae ya....(Ya udah itu kalau mengambil air di keran sebelah selatan itu ya..)
Nina : Ok :) (ok!)

2014-03-20T19:49:21+07:00
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb    maaf bhe....