Jawabanmu

2016-11-26T20:14:18+07:00
Windy      : Assalamualaikum, bu Nisa.
Bu Nisa   : Waalaikumsalam, eh windy! Ana apa?
Windy      : Kula bade tangklet, punapa nilai kula kirang nggeh?
Bu Nisa   : Tunggu sedilut ya.
Windy     : Inggih, Bu. 
Bu Nisa  : Awakmu kelas apa?
Windy     : IPA 2, Bu. Nomer absen 28.
Bu Nisa  : Nilaimu apik kok, Win. Dadi ora perlu perbaikan maneh. Lina lan Riska iku nilaine kurang, perlu perbaikan.
Windy    : Inggih, Bu. Matur suwun.

Windy    : Lin, Ris! Diutus Bu Nisa menyang kantor. Ngendikane Bu Nisa, nilaimu kurang, kudu perbaikan.
Lina, Riska : O, iya win. Suwun ya!

Riska     : Assalamuaikum, Bu.
Lina       : Nuwun sewu, Bu.
Bu Nisa : Eh Riska, Lina. Waalaikumsalam.
Lina       : Ginemipun Windy kula lan Riska nilainipun kirang nggeh, Bu?
Bu Nisa : Iya Lin. Kudu luweh rajin lan semangat yaa. Ben ora perbaikan maneh. Iki tugase.
Lina, Riska : Inggih, Bu. Matur suwun.
1 5 1