Jawabanmu

2014-03-20T02:06:31+07:00
Diket: (M = 0,1 M), ( pH = 3,7), (Log 2 = 0,3)
ditanya: Ka..??
jawab:
pH = 3,7
- Log [H⁺] = 4 - 0,3
               = 4 - log 2
         [H⁺] = 2 - Log 10⁻⁴

Ka = [H⁺]²
          M
     = (2 x 10⁻⁴)²
              0,1
      = 2 x 10⁻⁸
            10⁻¹
       = 2 x 10⁻⁷
7 4 7