Sebuah transformator dihubungkan dengan tegangan 200V dapat menghasilkan tegangan 40V. jika kumparan primer berjumlah 1100lilitan, jumlah lilitan kumparan sekunder adalah?

2
NS = 220
boleh minta caranya kak?
vp/vs = np/ns
200/40 = 1100/ns
200ns = 4400
ns = 4400/200= 220

Jawabanmu

2014-03-19T21:08:50+07:00
Vp : vs = Np : ns
ns = 1100 .40 / 200
ns = 220
2014-03-19T21:10:28+07:00
Diketahui :
Vp = 200 V
Vn = 40 V
Np = 1100
Ditanyakan :
Ns?
Jawab :
Vp / Vn = Np / Ns
200 / 40 = 1100 / Ns
    Kali silang ...
Ns = 40 . 1100 : 200
Ns = 44000 : 200
Ns = 220


Semoga bermanfaat.:)