1). pada suhu dan tekanan tertentu, massa dan 10liter CO2 adalah 22gram . pada suhu dan tekanan yang sama, berapakah massa dari 50 oksigen (o2) ? (arC = 12, O= 16)
2). Berapakah massa dari 10 liter oksigen (o2) pada keadaan standar ? (Ar= 16)
3). Berapakah massa dari 10 liter karbondioksida pada keadaan kamar ? (ArC= 12, O= 16)
4). Berapakah massa dari 10 liter gas nitrogen (N2) pada 27 derajat celcius, 2 ATM ? (ArN = 14)
5). Tentukan kemolaran larutan berikut :
a. 0,5 mol urea dalam 2 liter laritan
b. 0,2 mol NaOH dalam 400 Ml larutan

1

Jawabanmu

2014-03-19T18:17:28+07:00
2. 10 /22.4 =... mol massa =... mol x 32 =... 3. 10/ 24,4 =.... mol massa =... mol x 44 =... 4. n = Pv/rt = 2x10 / 0,082x300 =... mol lalu massa =... mol x 28