http://www.studiokeramik.org/2008/08/membuat-keramik-dengan-teknik-pilin.html
1. Membuat pilinan dengan alas meja kerja atau tangan lamgsung.
2. Alas benda dapat dibuat dengan pilinan atau lempengan tanah liat.
3. Menghaluskan alas benda
4. Memasang dan menyambung pilinan dengan alas.
5. Menghaluskan permukaan benda
6. Menghaluskan keseluruhan permukaan
7. Benda siap dikeringkan.

Jawabanmu

2014-03-19T15:16:20+07:00
1. Membuat pilinan dengan alas meja kerja atau tangan lamgsung.
2. Alas benda dapat dibuat dengan pilinan atau lempengan tanah liat.
3. Menghaluskan alas benda
4. Memasang dan menyambung pilinan dengan alas.
5. Menghaluskan permukaan benda
6. Menghaluskan keseluruhan permukaan
7. Benda siap dikeringkan.