Jawabanmu

2014-03-18T19:46:11+07:00
Em = Ek + Ep
1600 j = 1/2 × 12 × 8² + 12 × 10 × h
1600 = 384 + 120h
1216 = 120h
h = 60,8 m
1 4 1