Jawabanmu

2014-03-17T19:38:11+07:00
V0 = 500 ml
gamma = 0,00009/° C
ΔT = T2 - T1
     = 75 - 20
     = 55°C

ΔV = V0 . gamma . ΔT
      = 500 . 0,00009 . 55
      = 2,475 ml

Vt = V0 + ΔV
    = 500 + 2,475
    = 502,475 ml
1 4 1
2014-03-17T19:57:19+07:00
ΔV = V0 . gamma . ΔT
      = 500 . 0,00009 . 55
      = 2,475 ml

Vt = V0 + ΔV
    = 500 + 2,475
    = 502,475 ml·
1 3 1