Diketahui
himpunan semesta S = {x|x < 30, x Î A}. A = {faktor
dari 24}, B = {bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 30}, maka pernyataan
di bawah ini yang benar adalah ....A. A irisan B = {3, 6, 12,
15, 24}


B. A union B = {1, 2, 3,
4, 6, 12, 24}C. (A union B)’ = {5, 7, 8,
10, 11, 13, 14, 16, 17, 20}


D. A - B = {1, 2, 4, 8}

2

Jawabanmu

2014-03-15T00:48:15+07:00
Jawabannya D 
A-B = {1,2,4,8}
A = {1,2,3,4,6,8,9,12,24}
B = {3,6,9,12,15,18,21,24,27}
2 3 2
2014-03-15T00:51:19+07:00