Jawabanmu

2014-01-12T17:45:40+07:00
Anjeun miang kaalam kalanggengan 
taya pangyuga jeung pangdoa
honcewang............... 

menceriterakan kesedihan di-
tinggal ortu yg telah tiada, tanpa
ada yg menjaga & mendo'akan

Anjeun indit.......... 
taya beja jeung carita 
anu can tangtu panggih 
da anjeun geus dipiboga
cangcaya................ 

mengisahkan kesedihan di-
tinggal seseorang yg telah
dimiliki orang lain

Kuring sorangan 
taya panutan jeung kacintaan 
taya pangdeudeuh jeung pamuntangan 
bongan aranjeun mariang ninggalkeun
duh diri...............

menceritakan nasib kesendirian tanpa
kekasih tanpa pelindung, karena mereka
meningalkannya.
2014-01-12T17:48:31+07:00
Anaking...
regepkeun piwuruk ema hidep
sangkan hirup rahayu
jeng berkah tur bagja

Anaking..
hirupmah sadar jeung eling
mun hideup mamawa wejangan ema
bakal pasti salawasna eling

Anaking..
hideup geus nincak mangsa dewasa
omat ulah kagoda ku hawa dunya
nu kadang mawa cilaka

1 3 1