Jika 2 benda yg berbeda suhunya dicampur maka benda yg suhunya tinggi akan mlepas kalor yg jmlhnya sma dgn kalor yg diserap oleh benda yg suhunya lebih rendah.
Asas Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Asas ini menjabarkan:
Jika dua buah benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan, benda yang panas memberi kalor pada benda yang dingin sehingga suhu akhirnya sama
Jumlah kalor yang diserap benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas benda panas

Jawabanmu

2014-03-13T16:12:55+07:00
Asas Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Asas ini menjabarkan:
 - 
Jika dua buah benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan, benda yang panas memberi kalor pada benda yang dingin sehingga suhu akhirnya sama
- Jumlah kalor yang diserap benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas benda panas
- Benda yang didinginkan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila dipanaskan
Bunyi Asas Black adalah sebagai berikut:
"Pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah"
11 4 11
2014-03-13T16:45:45+07:00
BINTANG 5 YAA.
Asas Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Asas ini menjabarkan:Jika dua buah benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan, benda yang panas memberi kalor pada benda yang dingin sehingga suhu akhirnya samaJumlah kalor yang diserap benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas benda panasBenda yang didinginkan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila dipanaskanBunyi Asas Black adalah sebagai berikut:"Pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah"
Rumus Asas Black Secara umum rumus Asas Black adalah
Qlepas = Qterima
Keterangan:Qlepas adalah jumlah kalor yang dilepas oleh zatQterima adalah jumlah kalor yang diterima oleh zat
dan rumus berikut adalah penjabaran dari rumus diatas :
(M1 X C1) (T1-Ta) = (M2 X C2) (Ta-T2)
Keterangan :M1 = Massa benda yang mempunyai tingkat temperatur lebih tinggiC1 = Kalor jenis benda yang mempunyai tingkat temperatur lebih tinggiT1 = Temperatur benda yang mempunyai tingkat temperatur lebih tinggiTa = Temperatur akhir pencampuran kedua bendaM2 = Massa benda yang mempunyai tingkat temperatur lebih rendahC2 = Kalor jenis benda yang mempunyai tingkat temperatur lebih rendahT2 = Temperatur benda yang mempunyai tingkat temperatur lebih rendah
Catatan : Pada pencampuran antara dua zat, sesungguhnya terdapat kalor yang hilang ke lingkungan sekitar. Misalnya, wadah pencampuran akan menyerap kalor sebesar hasil kali antara massa, kalor jenis dan kenaikan suhu wadah.
7 4 7