Jawabanmu

2014-01-12T11:11:34+07:00
Rho = m/v
     =500/5^3=
    =500/125
     =4 g/cm3
11 4 11
2014-01-12T11:18:41+07:00
Massa jenis sebuah benda = massa sebuah benda (Kg)/ volume benda (m³)
                                        = 0,5 (kg) / (125 x 10 ⁻⁶) (m³)
                                        = 4000 Kg / m³
1 5 1