Unggah Ungguh Bahasa Jawa
Unggah-ungguh Basa Jawa yaiku adat sopan santun, tatakrama, tatasusila nggunakake Basa Jawa. Undha-usuke Basa Jawa miturut unggah-ungguhe

Jawabanmu

2014-03-12T14:07:17+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
1. basa ngoko ,dibagi 2 :
 A. Ngoko lugu : basane ngoko kabeh,biasane di'nggo saben dina
 B. Ngoko alus : basane ngoko kecampur krama inggil
2. basa krama,dibagi 2 :
 A. Krama lugu : basane krama kabeh,nganggone krama lugu
 B. Krama alus : basane krama kabeh,nganggone krama inggil

10 3 10
2014-03-12T14:16:10+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
1. Basa ngoko = ngoko lugu,ngoko andhap.
sing migunakake basa ngoko yaiku : *bocah pada bocah, wong sing wis raket, wong sing luwih tuwa marang wong enom.
2. basa madya = madya ngoko,madyantar,madya krama.
sing migunakake basa krama : *murid marang guru,wong enom marang wong sing luwih tuwa, anak marang wong tuwa,pegawe marang pimpinan.
3. basa krama = krama lugu,mudha karma,wredha krama,krama inggil,,krama desa,basa bedhaton.
basa krama inggil yaiku basa krama sing luwih alus kanggo ngluhurake wong liya lan ngasorake awake dhewe. sing migunakake basa krama inggil pada karo basa krama.
13 4 13