Jawabanmu

2014-03-11T22:33:10+07:00
H+ = 2x10⁻⁵  x (10/20)
     = 10⁻⁵
ph = 5
2014-03-11T22:35:05+07:00
[H+]=Ka.mmol HCN/mmol KCN
       =2X10-5.(100.0,1)/(200.0,1)
       =2X10-5.1/2
       =10-5
pH=-log[H+]
     =-log 10-5
     =5