Jawabanmu

2014-04-16T21:06:32+07:00
Siwi      : Sugeng injing bu
Bu guru : Sugeng injing siwi, wonten punapa,nduk?
Siwi      : Niki bu, Kula arep nyuwun priksa bab pr geguritan
Bu guru : Oh, Niku sampeyan gawea geguritan sing tema ne gugur gunung
Siwi      : Oh, menika tho bu, matur nuwun nggih bu
Bu guru  : sami-sami