Sebatang logam pada suhu 0

°

C mempunyai panjang 100cm. Bila koefisien muai panjang logam tersebut 0,000011/

° C, maka panjang logam pada suhu 75

°

C adalah . . .


1
ini IPA
ini ipa bukan matematika sorry !!

Jawabanmu

2014-03-11T19:59:04+07:00
100 x (1+ 0,000011 x (75-0)) = 100 x (1+ 0,000011x 75)= 100 x (1+ 0,000825) = 100 x 1,000825 = 100,0825