Jawabanmu

2014-01-11T10:57:58+07:00
P= 2 atm 
   = 2 . 10^{5} Pa
ΔV = 3 . 10^{-3} - 2,5 . 10^{-3}
     = 5 10^{-4}
PV = NkT
U = \frac{3}{2} N.k.T
U =  \frac{3}{2}P ΔV
U = \frac{3}{2}2.  10^{5}. 5.  10^{-4}
U = 150 J