Jawabanmu

2014-03-10T23:34:08+07:00
 \frac{a}{b} =  \frac{3}{5}
a= \frac{3}{5} b
 \frac{3}{5} b + b = 80
 \frac{8}{5} b = 80
8b = 400
b=50
a= 80-50 = 30
c=  \frac{5}{3} x 50 = 250/3