Jawabanmu

2016-10-30T17:23:05+07:00

Argumentasi nyaeta mangrupa salahsahiji bentuk penulisan paragraf. Eusi tina paragraf argumentasi nyaeta mangrupa pandangan, pendapat atawa kayakinan penulis ngeunaan kana hiji persoalan. Paragraf argumentasi biasana ditungtungan ku kesimpulan pikeun ngayakinkeun pendapat anu nulis. Tujuan tina eta paragraf argumentasi teh nyaeta pikeun ngayakinkeun atawa mangaruhan ka anu maca eta tulisan sangkan pendapat anu maca eta tulisan sarua atawa saluyu jeung pendapat anu nulis eta paragraf.


Salain ti paragraf argumentasi, aya jenis paragaf lain nu dina ngagunakeunnana sok pahili jeung paragaf argumentasi, paragraf eta disebut paragraf eksposisi. Memang kadang-kadang dua paragraf eta sok pahili, kulantaran eta dua paragraf teh ngabogaan sifat nu sarua, nyaeta sarua ngagunakeun data aktual. Tapi data aktual nu digunakeun dina paragraf ekposisi ngan saukur pikeun ngajelaskeun, sedengkeun data aktual nu digunakeun dina paragraf argumentasi digunakeun pikeun ngabuktikeun yen pendapat anu nulis teh bener.

1 5 1