Jawabanmu

2014-03-09T01:56:43+07:00
1) pH = -log [H+] 
    [H+] = a x Ma 
    [H+] = 1 x 0,1 
    [H+] = 0,1 

    pH = -log [1x10^-1] 
    pH = 1 
2014-03-09T08:19:54+07:00
1. HCl = [H+] = Ma.Va = 0,1.1 = 0.1 pH = -log [H+] - log 10 ^-1 1 2. NaCl sama kayak diatas no 1. 3. etanol?? M nya brp?? 4. CuSO4 = [H+] = Ma.Va =0,1.2 = 0.2 pH = -log 2.10^-1 = 1-log2 ^^