Jawabanmu

  • Pengguna Brainly
2014-03-08T15:44:38+07:00
Sun iki dhutaning nata
prabu kenya Majapahit
kekasih Damar Sasangka
atma mantune ki patih
magang anyar awak mami
tahta bisma praptaningsun
ingutus Sang Narpendah
kinen mocok murdantaji
marmaningsun ingutus
ywa mindho karya