Dalam sebuah kelas terdapat 45 anak. di antara anak tersebut,28 anak gemar membaca 22 anak gemar menulis,dan 10anak gemar ke dua duanya.
A.buatlah diagram venn dari keterangan di atas !
B.berapa anak yang tidak gemar membaca maupun menulis ?

1

Jawabanmu

2014-03-07T18:07:49+07:00
Kalau yang b itu cara menjawabnya seperti ini:
x = anak yang tidak gemar membaca atau menulis
S = semesta
45 = 28-10+10+22-10+x
45 = 40+x
x = 45-40
X = 5