Jawabanmu

2014-03-06T22:05:28+07:00
 \pi = 180

f( \frac{ \pi }{4} ) = sin 2( \frac{ \pi }{4} )

      = sin 2( \frac{180}{4} )

      = sin 90
      = 1

f( \frac{11 \pi }{12} ) = sin 2( \frac{11 \pi }{12} )

         = sin 2( \frac{11.180}{12} )

         = sin 330
         = - sin 30
         = -  \frac{1}{2}

Jadi:
f( \frac{ \pi }{4} ) - f( \frac{11 \pi }{12} )

= 1 - ( -  \frac{1}{2} )

= 1 +   \frac{1}{2}
= 1,5

Kalo gasalah sih kaya gituu, Maaf yaa kalau salah :D