Untuk menaikkan suhu 5kg air dan 15°c menjadi 40°c di perlukan kalor sebanyak (C.air=4200 J/kg°c) jelaskan &bberikan cara nya?!.

2
(m)(c)( delta t.) Delta dilambangkan dengan segitiga.
(5)(4200j(40-15)
(21000)(25)
525000

Jawabanmu

2014-03-06T20:03:59+07:00
Q = mcΔt
Q = 5.4200.(40-15)
Q = 21000(25)
Q = 525000 J

maaf kalau salah:)
2014-03-06T20:05:27+07:00
Q = m*c*∧t
   = 5 x 4200 x 40-15
   = 5 x 4200 x 25
   = 21.000 x 25
   = 525.000 J