Jawabanmu

2014-01-09T20:35:21+07:00
Searah:
1. f1 = 20 ke kanan f2 = 10 ke kanan
2. f1 = 10 ke kiri f2=20 kekiri
3. f1 = 7 kekanan f2= 5 kekiri
-dan seterusnya kayak gitu deh-

tdk searah:
1. f1 = 20 ke kiri f2= 10 kekanan
2. f1= 10 ke kanan f2= 20 ke kiri
- dan seterusnya gitu aja-