Jawabanmu

2014-01-09T19:48:38+07:00
Diketahui:
v1:100 cm
t1:50 c
t2:0 c
koefisien;0,000182
dinyatakan v2:
jawab:
v2 =v1 {1 + koefisien(t2 - t1)
    =100(1 + 0,000182 x 50)
    =(100 x 1) + (100 x 0,0091)
    =100+0,00091
    =100,91 cm