ρ = m / v
Keterangan :
ρ = Massa jenis (kg/m3) atau (g/cm3)
m = massa (kg atau gram)
v = volume (m3 atau cm3)
kalau cari "m" berarti m = ρ * v (ρ=massa jenis, v=volume)
ρ x v
ket : ρ = Massa jenis (kg/m3) atau (g/cm3)
m = massa (kg atau gram)
v = volume (m3 atau cm3

Jawabanmu

2014-01-09T14:32:11+07:00
Mungkin maksudnya massa jenis yah ? kalau massa jenis itu rumusnya
massaa jenis =   \frac{m}{v} =  \frac{kg}{m^{3} }

2014-01-09T14:36:05+07:00
Bukan rumus massa kali, tapi massa jenis:) = massa/volume