Jumlah penduduk Negara pada pertengahan Tahun 2009 sebesar 2.700.000 jiwa selama setahun terjadi kelahiran 810.000 jiwa, emigrasi 11.500 jiwa, imigrasi 9.200 jiwa maka jumlah penduduk Negara pada pertengahan Tahun 2010??

1

Jawabanmu

2014-03-04T18:27:08+07:00
Pada tahun 2010 adalah kurang lebih sebanyak 237 641 326 jiwa

jdilah sbagai jwaban terbaik