Diketahui f(x) =ax+b.jika f(1)= -1f(3)=5, nilai f(-2) adalah
help me friends

2
f(x) = ax+b
f(1)=-1
f(3)=5
f(-2)=?

f(1)=a(1)+b=-1 >a+b=-1
f(3)=a(3)+b=5 > 3a+b=5
-2a=-6
a=3

f(1)=3(1)+b=-1
3+b=-1
b=-4

f(-2) = 3(-2)+(-4) = -6-4=-11
-10

Jawabanmu

2014-03-04T16:06:02+07:00
F(1)=a*1+b
-1=a+b......1

f(3)=a*3+b
5=3a+b......2

eliminasi persamaan 2 dan 1
hasilnya

6=2a
a=3
b=-4

f(-2)= 3* -2+-4 = -10
2014-03-04T16:06:07+07:00
F(x) = ax + b
f(1) = -1
f(3) = 5
f(-2) ??

Ans :

untuk x = 1 dan f(x) = -1
f(x) = ax + b
f(1) = a + b
-1 = a + b ...(1)

untuk x = 3 dan f(x) = 5
f(3) = 3a + b
5 = 3a + b ...(2)

Pers. 1 dan 2 di eliminasi atau disubstitusi
a + b = -1
3a + b = 5
___________-
-2a = -6
a = 3

cari b
a + b = -1
3 + b = -1
b = -4

Nilai dari f(-2) adalah
f(-2) = ax + b
f(-2) = 3(-2) + (-4)
f(-2) = -6 + (-4)
f(-2) = -10

CMIIW ^_^