Jawabanmu

2014-03-04T09:44:37+07:00
Duku=x, anggur=3x

5x+2(3)x = 38.500,00
5x + 6x = 38.500,00
11x = 38.500,00
x = 38.500,00/11
x = 3.500,00 = harga 1 kg duku

1 kg anggur
3x
3(3.500,00)
= 10.500

kalo salah maklum ya :))
2014-03-04T13:00:39+07:00