Saya mohon sangat bantuannya,,,
21. Tiga buah bilangan membentuk barisan geometri . Jumlah ketiga bilangan itu 39 dan hasil kali ketiga
bilangan tersebut 729.Suku ke dua dari barisan tersebut adalah ....
A. 3
B. 5
C. 7
D. 9
E. 13
22. Diketahui limas alas segi-4 beraturan T.ABCD dengan rusuk alas 8 cm dan rusuk tegak 12 cm. Jika
titik O merupakan perpotongan diagonal alas, jarak titik O ke bidang TBC adalah ....
A. √7
B. √14
C. 2√5
D. 2√7
E. 2√14
23. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan rusuk 6 cm.P terletak pada perpanjangan CG sehingga CP : CG
= 3 : 2. Sinus sudut antara bidang PBD dan alas adalah ....
A. 1
11 11
B. 3
11 11
C. 13
2
D. 3
13 13
E. 32
2
24. Diketahui prisma alas segi-6 beraturan dengan rusuk alas 3 cm dan tinggi 12 cm. Volume
prisma tersebut adalah ....
A. 96 3 satuan volum
B. 108 3 satuan volum
C. 122 3 satuan volum
D. 162 3 satuan volum
E. 216 3 satuan volum
25. Himpunan penyelesaian persamaan sin 4x 0 + cos 2x 0 = 0 untuk 0  x  180, adalah ....
A. {15, 45, 105}
B. {15, 75, 135}
C. {45, 75, 105}
D. {45, 75, 107,135}
E. {45, 105, 135, 165}

1

Jawabanmu

2014-03-03T22:29:40+07:00
Misalkan suku-suku itu x, y, z
x = a
y = ar
z = a r^{2}

xyz = 729
a x ar x a r^{2} = 729
 (ar)^{3} = 729
ar = 9
jadi nilai suku ke 2 adalah 9
1 5 1