Jawabanmu

2014-03-03T21:05:40+07:00
Jumlah jeruk = 2 * 25 = 50 kg
Tara = 8% =  \frac{8}{100}
 \frac{8}{100} x 50 = 4

Netto = 50 kg - 4 kg = 46 kg

Harga pembelian = 46 x Rp 4000 = Rp 184.000