Jawabanmu

2014-09-13T12:40:13+07:00
Susunan keanggotaan BPUPKI
KRT Radjiman Wedyodiningrat (Ketua)
R.P. Soeroso (Wakil Ketua)
Hibangase Yosio (Wakil Ketua) - orang Jepang
Ir. Soekarno
Drs. Moh. Hatta
Mr. Muhammad Yamin
Prof. Dr. Mr. Soepomo
KH. Wachid Hasjim
Abdoel Kahar Muzakir
Mr. A.A. Maramis
Abikoesno Tjokrosoejoso
H. Agoes Salim
Mr. Achmad Soebardjo
Prof. Dr. P.A.A. Hoesein Djajadiningrat
Ki Bagoes Hadikoesoemo
AR Baswedan
Soekiman
Abdoel Kaffar
R.A.A. Poerbonegoro Soemitro Kolopaking
KH. Ahmad Sanusi
KH. Abdul Halim.
2014-09-13T16:05:09+07:00
Bpupki
  1. KRT Radjiman Wedyodiningrat (Ketua)2. R.P. Soeroso (Wakil Ketua)3. Hibangase Yosio (Wakil Ketua) - orang Jepang4. Ir. Soekarno5. Drs. Moh. Hatta6. Mr. Muhammad Yamin7. Prof. Dr. Mr. Soepomo8. KH. Wachid Hasjim9. Abdoel Kahar Muzakir10. Mr. A.A. Maramis11. Abikoesno Tjokrosoejoso12. H. Agoes Salim13. Mr. Achmad Soebardjo14. Prof. Dr. P.A.A. Hoesein Djajadiningrat15. Ki Bagoes Hadikoesoemo16. AR Baswedan17. Soekiman18. Abdoel Kaffar19. R.A.A. Poerbonegoro Soemitro Kolopaking20. KH. Ahmad Sanusi21. KH. Abdul HalimDi antara para anggotanya terdapat lima orang keturunan Tionghoa, yaitu1. Liem Koen Hian2. Tan Eng Hoa3. Oey Tiang Tjoe4. Oey Tjong Hauw5. Drs. Yap Tjwan Bing

ppki

Ir. Soekarno (Ketua)
Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)
Prof. Mr. Dr. Soepomo (Anggota)
KRT Radjiman Wedyodiningrat (Anggota)
R. P. Soeroso (Anggota)
Soetardjo Kartohadikoesoemo (Anggota)
Kiai Abdoel Wachid Hasjim (Anggota)
Ki Bagus Hadikusumo (Anggota)
Otto Iskandardinata (Anggota)
Abdoel Kadir (Anggota)
Pangeran Soerjohamidjojo (Anggota)
Pangeran Poerbojo (Anggota)
Dr. Mohammad Amir (Anggota)
Mr. Abdul Maghfar (Anggota)
Mr. Teuku Mohammad Hasan (Anggota)
Dr. GSSJ Ratulangi (Anggota)[4]
Andi Pangerang (Anggota)
A.H. Hamidan (Anggota)
I Goesti Ketoet Poedja (Anggota)
Mr. Johannes Latuharhary (Anggota)
Drs. Yap Tjwan Bing (Anggota)