Secara lebih rinci śalat-śalat
sunnah yang dilaksanakan secara
berjama’ah sebagai berikut :
a. Śalat Idul Fitri
b. Śalat Idul Adha
c. Śalat Kusūf (gerhana matahari)
d. Śalat Khusūf (gerhana bulan)
e. Śalat Istisqā (meminta hujan

Sumber buku Pelajaran PAI Kelas 8 SMP

Jawabanmu

2014-09-13T12:29:19+07:00
1. shalat tarawih
2. shalat hajat
3. shlat hari raya idul fitri/ adha
2014-09-13T12:30:18+07:00
Shalat ghaib, shalat gerhana, shalat idul fitri