Jawabanmu

2014-09-12T22:55:23+07:00
(a) ³log 27 = ³ log 3³= 3 x ³log 3 = 3 x 1 = 3
(b)  ^{ \frac{1}{25} } log 125 = ^{ \frac{1}{5^2} } log 5^3= ^{5^{-2}} log  5^{3} = ^5 log 5^{ \frac{3}{-2} }= \frac{3}{-2} ^5 log 5 = \frac{3}{-2} . 1 = \frac{3}{-2}
(c) ^{ \sqrt{7}} log 1/343 = ^{ 7^{ -2}} log  7^{-3} = ^7 log  7^{(-3 . -2)}=  ^7 log  7^6 = 6 .  ^7 log  7 = 6.1=6
                                         =