Jawabanmu

2016-11-12T18:03:30+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
N = Narasumber
P = Pewawancara

P : Assalamu`alaikum Wr Wb, pak.
N : Wa`alaikum salam Wr Wb, le.
P : Nuwun sewu, kula bade wawancara kaliyan bapak, menapa bapak wonten wekdal sakedap kemawon?

N : Iso-iso le, ayo lungguh kene wae.
P : Inggih, pak. Matur suwun.

P : Wiwit saking tahun pinten Bapak mbikak usaha sepatu niki?
N : Saka tahun 1995

P : Pripun awalipun Bapak mbikak usaha niki?
N : Mbiyen jaman cilik, bapak kuwi sekolah ora tau nggawe sepatu, banjur mbukak pakaryan iki, kanggo bocah-bocah sing isih sekolah ben iso nggawe sepatu kabeh.

P : Napa kemawon bahan kagem ndamel sepatu, pak?
N : Ana werna-werna. Ana sing saka kulit asli, ana sing saka suede, ana sing saka kulit buk, lan kulit lak. Sing anyar yaiku sepatu nggawe bahan karet lan kanvas.

P : Saking werna-werna bahan niku reginipun sami punapa benten, pak?
N : Yo, jelas beda. Sing kulit asli regane luweh dhuwur dibandingake sing bahan liyane.

P : Punapa Bapak mbukak cabang?
N : Cabang pabrike ora ono, ananging cabang tokone akeh. 

P : Dados mboten pabrik kemawon? Bapak nggih mbikak toko?
N : Iya, le. Ana 10 toko. 

P : Pinten karyawan ingkang nyambut damel pak?
N : Ing pabrik kurang luweh ana 50 wong. Ing saben toko kurang luweh telung wong.

P : Pinten sepatu ingkang saget didamel saben minggu, pak?
N : Kurang luweh 2000 sepatu.

P : Punapa ingkang dados alangan pakaryan sepatu niki?
N : Kadang bahan sepatune angel digoleki, dadi sak iso mungkin ngganti bahan sepatu lan regane medun utawa malah munggah.

P : Punapa kaluwihan bisnis sepatu niki?
N : Kanggo biaya sekolah anak, kanggo biaya urip kulawarga, lan sak pituture.

P : Inggih sampun, pak. Cekap mekaten, maturnuwun sanget criyosipun. Nuwun sewu menawi ngerepoti Bapak.
N : Ya le, padha-padha. Muga manfaat apa sing bapak critakne.

P : Wassalamu`alaikum Wr Wb
N : Wa`alaikumsalam Wr Wb
1 5 1