Jawabanmu

2016-11-12T18:03:30+07:00
N = Narasumber
P = Pewawancara

P : Assalamu`alaikum Wr Wb, pak.
N : Wa`alaikum salam Wr Wb, le.
P : Nuwun sewu, kula bade wawancara kaliyan bapak, menapa bapak wonten wekdal sakedap kemawon?

N : Iso-iso le, ayo lungguh kene wae.
P : Inggih, pak. Matur suwun.

P : Wiwit saking tahun pinten Bapak mbikak usaha sepatu niki?
N : Saka tahun 1995

P : Pripun awalipun Bapak mbikak usaha niki?
N : Mbiyen jaman cilik, bapak kuwi sekolah ora tau nggawe sepatu, banjur mbukak pakaryan iki, kanggo bocah-bocah sing isih sekolah ben iso nggawe sepatu kabeh.

P : Napa kemawon bahan kagem ndamel sepatu, pak?
N : Ana werna-werna. Ana sing saka kulit asli, ana sing saka suede, ana sing saka kulit buk, lan kulit lak. Sing anyar yaiku sepatu nggawe bahan karet lan kanvas.

P : Saking werna-werna bahan niku reginipun sami punapa benten, pak?
N : Yo, jelas beda. Sing kulit asli regane luweh dhuwur dibandingake sing bahan liyane.

P : Punapa Bapak mbukak cabang?
N : Cabang pabrike ora ono, ananging cabang tokone akeh. 

P : Dados mboten pabrik kemawon? Bapak nggih mbikak toko?
N : Iya, le. Ana 10 toko. 

P : Pinten karyawan ingkang nyambut damel pak?
N : Ing pabrik kurang luweh ana 50 wong. Ing saben toko kurang luweh telung wong.

P : Pinten sepatu ingkang saget didamel saben minggu, pak?
N : Kurang luweh 2000 sepatu.

P : Punapa ingkang dados alangan pakaryan sepatu niki?
N : Kadang bahan sepatune angel digoleki, dadi sak iso mungkin ngganti bahan sepatu lan regane medun utawa malah munggah.

P : Punapa kaluwihan bisnis sepatu niki?
N : Kanggo biaya sekolah anak, kanggo biaya urip kulawarga, lan sak pituture.

P : Inggih sampun, pak. Cekap mekaten, maturnuwun sanget criyosipun. Nuwun sewu menawi ngerepoti Bapak.
N : Ya le, padha-padha. Muga manfaat apa sing bapak critakne.

P : Wassalamu`alaikum Wr Wb
N : Wa`alaikumsalam Wr Wb
1 5 1