Jawabanmu

2014-09-12T20:12:49+07:00
SINOM
Yaiku gambaraken mangsa wayah enom, akeh pengarepan lan angen - angen
Nulada laku utama
Tumprape wong tanah Jawi
Wong agung ing ngeksiganda
Panembahan snopati
Kepati amarsudi
Sudaning hwa nafsu
Pinesu tapa brata
Tanapi ing siyang ratri
Amemangun karya nak tyas ing sesameGuru Gatra , Guru Wilangan, Lan Guru Lagu Tembang Macapat Sinom :


9,8,8,8,8,7,8,7,8,12       a,i,a,i,i,u,a,i,a